Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Detektorer

Optimal branddetektering för alla ändamål

Nextech erbjuder en rad olika branddetektorer så att vi alltid kan erbjuda en lösning som gör maximal säkerhet för din bransch eller ditt företag. Läs mer om våra produkter nedan:

Temperaturövervakning

Tmdetector

GreCons termiska detektor TM1/9 detekterar både akuta och gradvisa temperaturökningar. Detektorn har två utlösningsfunktioner:

  • Vid pyrande eld, dvs. gradvis stigande temperaturer, utlöses larmen när temperaturen når ett inställt gränsvärde.
  • Vid akuta temperaturökningar vid t.ex. bränslebrand utlöses larmen när temperaturökningen registreras och inte först när gränsvärdet nåtts.

Detektering av pyrande glöd och andra bränder (detektering av förbränningsgas)

Bgmdetector

Brinnande glöd djupt inne i ett material avger förbränningsgas. Denna gas kan detekteras – t.ex. i en silo – med hjälp av GreCons gasdetektor för förbränningsgas BGM. Gasdetektorn för förbränningsgas kan användas som separat enhet eller i kombination med andra enheter för övervakning av större områden.

Detektorn fångar upp gaser som friges av den pyrande elden och ska därför installeras på en plats där gaserna ansamlas. Det gör det möjligt att detektera gaserna innan de antänds och därigenom förebygga bränder och explosioner.

Detektering av öppen eld med hjälp av en flamdetektor.

Flame Detector

GreCons flamdetektorer använder modern UV/IR-teknik för pålitlig detektering av flammor. UV-sensorer utlöser larm så snart öppna flammor detekteras, så att elden kan släckas för hand innan den breder ut sig. Om elden breder ut sig bekräftar den oberoende IR-sensorn det larm som UV-sensorn har löst ut och startar en automatisk släckning av branden.

Rökdetektering

Srmdetector

GreCons fotoelektriska rökdetektorer SRM 1/8 detekterar bränder som avger rök i t.ex. returluftrör eller dammfilter. Rökdetektorer kan användas för att detektera eld i dammfria områden.

Detektering av rökpartiklar

Air SCREEN-ASD-535

Schrack Seconets aspirationsdetektor AirSCREEN ASD 535 använder den senaste HD-sensortekniken för exakt detektering av även små förekomster av rökpartiklar. Detektorn undersöker kontinuerligt luftkvaliteten inom det aktuella området och ger maximal säkerhet, även i utsatta miljöer. Detektorn är ljudsvag och diskret och kan monteras optimalt efter områden där detta är av stor vikt.

IR-övervakning för termisk övervakning

Irmonitor Overvaagning

Nextech erbjuder därför även IR-monteringsutrustning för termisk övervakning. Läs mer om IRMonitor här

 

Läs mer om Nextechs branddetekteringsprodukter:

➢Så här fungerar branddetektering

➢Detektorer

➢Dessa branscher använder branddetekterin