Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Så här fungerar branddetektering

Upptäck branden i samma ögonblick som den håller på att uppstå

Med branddetektering från Nextech får du en skräddarsydd lösning som består av de detektorer och släckningslösningar som passar din bransch eller ditt företag optimalt. Vi kan erbjuda en rad olika detektorer som kan placeras ut på kritiska platser i dina tillverkningsanläggningar, lager eller tillverkningslinjer så att du maximerar säkerheten för personal, råvaror, utrustning och slutprodukter. 

Med branddetektering från Nextech får du:

  • Ögonblickligt larm och automatiskt larm och/eller aktivering av motåtgärder i farliga situationer
  • Pålitlig detektering av alla former av kritisk temperaturutveckling och rökutveckling
  • Snabb åtkomst till data från den aktuella detektorn vid larm
  • Total överblick över alla detektorer – och deras data – i ett samlat styrsystem
  • Åtkomst till data över tid så att kritisk utveckling eller problematiska områden är lätta att identifiera
  • Möjlighet till central eller decentraliserad systemadministration
  • Möjlighet att sammankoppla detektorer av olika typ och från olika tillverkare i ett system

 

Ett branddetekteringssystem består av tre huvudfunktioner:

1. Installation och konfiguration

De valda detektorerna installeras och konfigureras i ett gemensamt styrsystem. Administrationen kan antingen ske från en central plats i företaget eller decentralt från kontrollstationer nära produktionen och lagret. Styrkonsolerna kan placeras på lämpliga platser och den nya multi touch-displayen gör det enkelt och snabbt att hämta data och mata in önskade kommandon i systemet. Det är dessutom möjligt att hämta manöveranvisningar via styrkonsolerna som alltid är tillhands.

2. Övervakning 

Varje enskild detektor övervakar tillstånden i det aktuella området och kan, efter typ, automatiskt avge larm eller varningar i akuta situationer eller vid en gradvis kritisk utveckling av temperaturen eller rökutveckling.   

3. Larm/motåtgärder

Om en branddetektor registrerar en akut situation eller kritisk utveckling, aktiveras ett larm automatiskt. I vissa system kan detektorn dessutom automatiskt aktivera släckning eller andra motåtgärder för att begränsa brandens omfattning.

Data om larmen skickas till styrsystemet där personalen snabbt kan få överblick över larmtypen och orsaken till larmet, samt vidta åtgärder mot bakgrund av detta.

Via styrkonsolen kan man dessutom se data om utvecklingen i systemen över tid – t.ex. frekvensen för larm eller riskzoner med många larm – och därigenom fatta beslut om eventuella ingripanden.

Läs mer om Nextechs branddetekteringsprodukter:

➢Så här fungerar branddetektering

➢Detektorer

➢Dessa branscher använder branddetekterin