Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Återvinning:
Förhindra bränder under krävande bearbetningsprocesser eller vid förvaring

Bearbetning av återvunnet material är ofta en omfattande och krävande process som ställer stora krav på anläggningen. Ursprungsmaterialet som bildäck, plastflaskor, papp/papper eller hushållsapparater/elektroniskt skrot ska avskiljas, material ska separeras och behandlas korrekt och försiktigt, och produkterna innehåller ämnen som kan ge upphov till giftig rök och risker för både personal och boende i närheten vid bränder.

Det är därför av avgörande betydelse att ha ett avancerat brandskydd i anläggningen så att antändningskällor upptäcks och släcks innan de får katastrofala proportioner. I värsta fall kan en brand i en återvinningsanläggning medföra:

 

 • Allvarliga personskador eller dödsfall bland personalen
 • Personskador/förgiftning i närliggande bostadsområden
 • Skador på maskiner, transportband och lagerområden
 • Produktionsstörningar och -stopp
 • Utebliven intäkt
 • Stora kostnader för reparation av maskiner och uppröjningsarbete
 • Förlorade kunder.

  

Många antändningskällor i återvinningsanläggningar

Material som ska återvinnas genomgår ofta en hårdhänt bearbetning på deras väg från produkter till material som kan återvinnas och restprodukter. Det innebär en lång rad potentiella antändningskällor som snabbt kan orsaka allvarliga bränder och explosioner om de inte upptäcks och stoppas i tid. 

Främmande material som fastnar i maskindelar eller transportband, defekta maskindelar eller hög bearbetningstemperatur kan orsaka överhettning, gnistor eller glöd som snabbt kan antända de lättantändliga återvinningsmaterial.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 

 • Krossar
 • Sorteringsbord
 • Våt- och torrfilter
 • Cykloner
 • Silos

 

Gnistslukning Recycling

Optimalt brandskydd för återvinningsanläggningar

Med en avancerad brandskyddsanläggning från Nextech kan säkerheten i återvinningsanläggningen optimeras. Avancerade detektorer och släckningsmekanismer – däribland världens mest avancerade gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem från den tyska tillverkaren GreCon – upptäcker och släcker automatiskt de flesta antändningskällor så att bränder och explosioner kan förebyggas.

Vi gör en noggrann riskanalys och skräddarsyr ett skyddskoncept som kartlägger de olika riskområdena i anläggningen. Vi erbjuder ett brett sortiment av sensorer, detektorer och släckningsmekanismer och sätter ihop ett unikt brandskyddssystem som är anpassat efter de aktuella riskerna i den aktuella anläggningen.

En brandskyddslösning från Nextech innefattar:

 • Ett snabbt, pålitligt brandskyddssystem med alla nödvändiga komponenter – skräddarsytt för varje enskild återvinningsanläggning
 • Världens mest avancerade gnistsläckningsanläggning med världens snabbaste släckningsmekanismer
 • Släckningshjälpmedel som är speciellt utvalda efter de material och arbetsprocesser som förekommer i den aktuella anläggningen så att skyddet optimeras och produktionen störs så lite som möjligt – vi erbjuder exempelvis släckning med hjälp av vatten, gas eller omledning av materialflödet
 • Noggrann registrering av varje enskild förekomst av glöd eller gnistor så att riskområden kan identifieras och eventuella defekta maskindelar eller andra antändningskällor byts eller tas bort

 

Hämta broschyren:

Recycling

Fire and Explosion Protection of Recycling Plants

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308