Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Biomassaindustrin:
Förhindra bränder och explosioner inom biomassaproduktion

Biomassaprodukter spelar en viktig roll i dagens energiproduktion. Kraftvärmeverk är därför beroende av produktion av förnybar elektricitet utan avbrott till förbrukarna. Hanteringen av de lättantändliga biomassaprodukterna medför en hel rad antändningskällor som kan orsaka bränder och explosioner med allvarliga effekter som följd. Om olyckan är framme löper företaget risk för:

 •     Skador på personal och produktionsanläggningen
 •     Driftstörningar eller produktionsstopp
 •     Skador på byggnader
 •     Stora utgifter för reparation och byte av skadade maskiner
 •     Driftförluster
 •     Förlorade kunder

 

Antändningskällor inom biomassaproduktion

Vägen från råträ till den färdiga biomassaprodukten – exempelvis träpellets – går genom hårdhänta bearbetningsprocesser som krossning och malning, torkning och pressning. Gnistor och glöd från främmande material, defekta maskiner eller självantändning/överhettning kan snabbt orsaka eldsvådor i träet eller orsaka dammexplosioner när gnistor och glöd transporteras runt i systemet via transportband eller ventilationskanaler.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 

 • Hammarkvarnar
 • Silos
 • Torkar
 • Kyltorn
 • Cykloner
 • Pelletspressar
 • Filter
 • Ventilation/avluftning
 • Transportsystem

 

Gnistslukning Biomasse

Specialanpassat brandskydd för biomassaproduktion

Nextech säljer några av världens med avancerade brandskyddssystem, vilket gör det möjligt för oss att skräddarsy en lösning för alla branscher vi verkar inom. Vi inleder varje projekt med en noggrann riskanalus av den aktuella produktionsanläggningen och utformar sedan ett skyddskoncept med specifikationer av vilka komponenter – däribland gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem, sensorer, släckningsmekanismer och larm – som ger dig optimalt skydd.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.:

 • Ett snabbt och pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimala skador på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningsmekanismer och -medel inom biomassaproduktion
 • Registrering av alla fall av gnistor, glöd eller för höga temperaturer så att riskområden kan identifieras och åtgärdas

 

Hämta broschyren:

Pellets

Fire and Explosion Protection for the Pellet Industry

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308