Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Kraftvärmeverk:
Ge dina kunder stabil försörjning – förebygg bränder och driftstopp med brandskydd från Nextech

Elektricitet är en av de viktigaste krafterna i dagens samhälle. Det är därför av avgörande betydelse att kraftvärmeverk har optimal driftsäkerhet, och därför även optimalt brandskydd för att förebygga bränder och explosioner som kan medföra allvarliga konsekvenser som:

 •     Allvarliga personskador eller dödsfall bland personalen
 •     Skador på maskiner, transportmedel och lager
 •     Driftstörningar
 •     Driftförluster
 •     Utgifter för reparation och byte av skadat material
 •     Förlorade kunder

 

Många antändningskällor i kraftvärmeverk

Vägen från förbränningsmaterial till elproduktion är fylld med antändningskällor som snabbt kan utvecklas på ett dramatiskt sätt. Föroreningar, defekt maskineri och överhettning kan orsaka gnistor och glöd som transporteras runt i systemet via utsugssystem eller transportband och nå fram till områden eller material – däribland kol, biomassa och träpellets – som används som bränsle i kraftvärmeverk. Bränslet är lättantändligt och kan utgöra en stor brand- eller explosionsrisk.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 • Hammarkvarnar
 • Transportsystem
 • Silosystem
 • Förbränningskamrar
 • Filterenheter
 • Cykloner
 • Rökgasfilter
 • Filter
 • Lagerområden/behållare med material som kan självantända

 

Få optimalt skydd i kraftvärmeverk

Gnistslukning Energisektor

Ett avancerat brandskyddssystem från Nextech ger optimalt brandskydd. Känsliga detektorer och effektiva släckningssystem sörjer för att antändningskällor upptäcks och släcks så fort de uppstår. Om en brand utvecklas aktiverar systemet automatiskt ett larm och vidtar släckningsåtgärder för att begränsa skadorna.

Brandskydd i världsklass – skräddarsytt för varje enskilt kraftvärmeverk

Nextech säljer en rad avancerade brandskyddskomponenter, vilket innebär att vi kan skräddarsy en lösning för varje kraftvärmeverk oavsett storlek. Vi sätter ihop ett system av gnistdetektorer, gnistsläckningssystem, brand- och rökdetektorer och släckningskomponenter och -medel som alltid ger optimalt skydd och snabbast möjliga släckning i alla situationer.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.:

 

 • Snabb och pålitlig detektering av gnistor och glöd i riskområden
 • Snabb och effektiv släckning av gnistor, glöd och bränder
 • Världens snabbaste gnistsläckningssystem som i 99 % av fallen kan släcka eller avlägsna glöd och gnistor utan produktionsstopp
 • Avancerad registrering av varje enskilt fall av glöd eller gnistor så att orsaken kan lokaliseras

 

Hämta broschyren:

Powerplants 

Fire and Explosion Protection in Power Plants

  

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308