Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Foderindustrin:
Förhindra dammexplosioner och bränder inom foderproduktion

I bearbetningsprocesserna inom foderindustrin bearbetas ofta torra och pulvriserade råvaror som torkas, mals och pressas till foderpellets för tamdjur och husdjur som är lätta att använda och dosera.  Korn, grönt foder, benmjöl och andra dammiga och lättantändliga råvaror utgör en stor brand- och explosionsrisk som även i liten omfattning kan orsaka permanenta skador på ett helt parti foder som sedan måste kasseras.

Pålitligt brandskydd som är skräddarsytt efter de krav du som foderproducent måste uppfylla och som därför är av avgörande betydelse för säkerheten inom företaget. En brand eller explosion kan snabbt orsaka stora kostnader och leda till allvarliga konsekvenser som:

 • Skador på personal och produktionsanläggningen
 • Driftstörningar
 • Förlust av större mängder produkter som måste kasseras p.g.a. föroreningar genom t.ex. rök
 • Skador på byggnader
 • Stora utgifter för reparation och byte av skadade maskiner
 • Driftförluster
 • Förlorade kunder

 

Antändningskällor inom foderproduktion

Främmande material, defekta maskindelar, friktion i kvarnar eller höga bearbetningstemperaturer är bara några av riskområdena som råvarorna ska genomgå under produktionsprocesserna innan de blir färdiga produkter.

De finmalda och ofta dammiga råvarorna är ytterst lättantändliga och det krävs ofta bara en gnista för att en dammexplosion ska uppstå. Det är därför mycket viktigt att även mycket små gnistor, glöd eller överhettade enheter upptäcks och släcks inom loppet av mikrosekunder.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.: 

 • Torksystem
 • Kylsystem
 • Silos
 • Hammarkvarnar
 • Valsar
 • Pressar
 • Silar
 • Transportsystem
 • Skoptransportörer
 • Cykloner
 • Filter
 • Utsug/ventilation

Gnistslukning Foder 01

Skräddarsytt brandskydd för foderproduktion

Nextech har många års erfarenhet inom brandskydd för foderindustrin och kan därför optimera säkerheten i alla led av produktionen. Vi säljer några av världens mest avancerade och snabbaste branddetekterings-, gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem som automatiskt övervakar dina produktionsanläggningar och lager, detekterar gnistor, glöd och andra antändningskällor, och inte minst släcker dem innan de orsakar bränder och explosioner. 

Systemen kan användas i alla former för foderproduktion och -bearbetning och vi skräddarsyr en lösning för den aktuella anläggningen, råvarorna som bearbetas och de släckningsmedel – däribland gas, vatten eller omledning av materialflödet – som fungerar optimalt med minimal påverkan på de livsmedel som produceras. Vi säljer därför grenrör för omledning av materialflödet som är tillverkade av rostfritt stål och som är godkända för användning inom foderindustrin.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.: 

 • Ett snabbt och pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimala skador på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningsmekanismer och -medel inom foderindustrin
 • Registrering av alla fall av gnistor, glöd eller för höga temperaturer så att riskområden kan identifieras och åtgärdas
 • Möjlighet till visuell fjärrövervakning av områden med höga temperaturer via termisk övervakning

 

Hämta broschyren:

Animal Feed

Fire and Explosion Protection in Animal Feed Production

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308