Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Livsmedelsindustrin:
Säker produktion av torra och pulvriserade livsmedel

Inom livsmedelsindustrin bearbetas ofta torra och pulvriserade råvaror och produkter som socker, kakao, örter, kaffe, mjölkpulver osv. Bearbetningen och förvaringen av dessa fina och pulvriserade produkter utgör en stor brand- och explosionsrisk som kan förstöra ett helt parti livsmedel som sedan måste kasseras.

Pålitligt brandskydd som är skräddarsytt efter de krav du som livsmedelsproducent måste uppfylla och som därför är av avgörande betydelse för säkerheten inom företaget. En brand eller explosion kan snabbt orsaka stora kostnader och leda till allvarliga konsekvenser som:

 • Skador på personal och produktionsanläggningen
 • Driftstörningar
 • Förlust av större mängder produkter som måste kasseras p.g.a. föroreningar genom t.ex. rök
 • Skador på byggnader
 • Stora utgifter för reparation och byte av skadade maskiner
 • Driftförluster
 • Förlorade kunder

 

Antändningskällor inom livsmedelsproduktion

Inom livsmedelsproduktion finns en hel serie antändningskällor inom de bearbetningsprocesser råvarorna genomgår innan de färdiga produkterna kan läggas i korgen. Främmande material, defekta maskindelar, friktion i kvarnar eller höga bearbetningstemperaturer är bara några av riskområdena inom produktionsprocesserna.

De finmalda och ofta dammiga råvarorna är ytterst lättantändliga och det krävs ofta bara en gnista för att en dammexplosion ska uppstå. Det är därför mycket viktigt att även mycket små gnistor, glöd eller överhettande enheter upptäcks och släcks inom loppet av mikrosekunder.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 • Torksystem
 • Silos
 • Hammarkvarnar
 • Valsar
 • Pressar
 • Silar
 • Transportsystem
 • Skoptransportörer
 • Cykloner
 • Filter
 • Utsug/ventilation

 

Skräddarsytt brandskydd för livsmedelsindustrin

Nextech har många års erfarenhet inom brandskydd för livsmedelsindustrin och kan därför optimera brandsäkerheten inom alla livsmedelsföretag. Vi säljer några av världens mest avancerade och snabbaste branddetekterings-, gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem som automatiskt övervakar dina produktionsanläggningar och lager, detekterar gnistor, glöd och andra antändningskällor, och inte minst släcker dem innan de orsakar bränder och explosioner.

Nextech _foedevarer _protection

Systemen kan användas i alla former för livsmedelsproduktion och -bearbetning och vi skräddarsyr en lösning för den aktuella anläggningen, råvarorna som bearbetas och de släckningsmedel – däribland gas, vatten eller omledning av materialflödet – som fungerar optimalt med minimal påverkan på de livsmedel som produceras. Vi säljer därför grenrör för omledning av materialflödet som är tillverkade av rostfritt stål och som är godkända för användning inom livsmedelsindustrin.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.:

 • Ett snabbt och pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimala skador på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningsmekanismer och -medel inom livsmedelsindustrin
 • Registrering av alla fall av gnistor, glöd eller för höga temperaturer så att riskområden kan identifieras och åtgärdas
 • Möjlighet till visuell fjärrövervakning av områden med höga temperaturer via termisk övervakning

 

 Hämta broschyren:

Food

Fire and Explosion Protection for the Food Industry

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308