Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Maskinindustrin:
Ge dina kunder högre säkerhet i deras produktionsanläggningar

Bränder och explosioner i produktionsanläggningen kan ha stora konsekvenser – både för företaget självt som riskerar maskin- och personskador, produktionsstopp, driftförluster och stora reparationskostnader och för slutkunderna för det aktuella företagets produkter där leveransen av produkterna försenas.

Genom att integrera avancerade brandskyddssystem i de maskiner du utvecklar kan du ge dina kunder bättre och säkrare produkter – och det är kanske just den faktorn som får kunderna att välja dig istället för konkurrenterna. Det kan betyda för dig:

 • Du kan erbjuda dina kunder bättre produkter
 • Möjlighet att ta ett högre pris för dina produkter
 • Produkter med högre driftsäkerhet genom att skador från bränder och explosioner förhindras
 • Konkurrensfördel gentemot konkurrenterna
 • Fler kunder och bättre försäljning.

 

Många antändningskällor i maskiner

Maskiner med rörliga delar där främmande material eller defekter kan orsaka friktion; transportband där gnistor eller glöd kan föras runt i anläggningen i de material eller produkter som transporteras eller lager- och förvaringsanläggningar som silos där glöd och gnistor kan uppstå där råmaterial och mekaniska delar möts och efterföljande delar orsakar dammexplosioner – det finns många antändningskällor i produktionsanläggningen beroende på för vilka typer av tillverkningsföretag som maskinerna utvecklas för.

Ett brandskyddssystem från Nextech kan skydda mot en lång rad antändningskällor i t.ex.

 • Transportband
 • Avluftningssystem
 • Kvarnar
 • Malningsmaskiner
 • Stansmaskiner
 • Cykloner
 • Filter
 • Silar
 • Silos
 • Valsar

Brandskydd som är skräddarsydd för varje enskild maskin och anläggning

Vi har många års erfarenhet av brandskydd inom en lång rad branscher och kan ge råd om optimalt brandskydd för de maskiner du utvecklar och tillverkar för dina kunder.

Vi gör grundliga, skräddarsydda riskanalyser och skyddskoncept, och vi kan dessutom leverera och installera några av världens mest avancerade komponenter för gnist- och branddetektering och släckning, så att du alltid kan erbjuda dina kunder högsta möjliga säkerhetsnivå i produktionsanläggningen.

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308