Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Metallindustrin:
Säker bearbetning även vid höga temperaturer

Höga temperaturer och gnistor är oundvikliga i metallindustrins bearbetningsprocesser, och överhettning och pyrande glöd kan också förekomma. Det är därför av avgörande betydelse att säkra produktionsanläggningar inom metallindustri mot brand och explosioner så att företaget säkras mot:

 • Personskador eller dödsfall bland personalen
 • Allvarliga skador på bearbetningsanläggningar, lager, transportanläggningar osv.
 • Produktionsstörningar eller produktionsstopp
 • Driftförluster
 • Omfattande utgifter för reparation och byte av skadat material
 • Förlorade kunder.

  

Antändningskällor inom metallindustrin

De potensielle antenningskildene i metallindustrien omfatter ikke bare friksjonen som skapes ved fremmedlegemer eller defekte maskindeler, eller gnistene som antennes ved for eksempel sveising og smiing, men også overoppheting av beholdere, transportanlegg og andre enheter der glohett, smeltet metall oppbevares eller transporteres. Man trenger derfor en rekke ulike former for brannsikring i et bearbeidingsanlegg i metalindustrien, slik at man dekker alle risikoområder.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.: 

 • Filter inom gjuterier och smältverk
 • Kemiska processer
 • Malmkrossar
 • Svetsprocesser
 • Pressar
 • Utsugs- och ventilationsanläggningar
 • Slipmaskiner

Gnistslukning Metalindustri

Skräddarsydd anläggning ger optimalt skydd inom metallindustrin

Vi har många års erfarenhet inom brandskydd för metallindustrin och säljer några av världens mest avancerade brandskyddssystem. Vi gör en omfattande riskbedömning med alla potentiella riskområden i företag i varje enskilt fall och utformar sedan ett skyddskoncept med specifikation av komponenter – gnistdetektorer, infraröd/termisk övervakning, rökdetektorer, gnist- och brandsläckningskomponenter osv. – som ger maximalt skydd i den aktuella anläggningen. Komponenter väljs på basis av tillstånden i varje enskild riskzon – t.ex. ljus/mörker, dammnivå, temperaturnivå, optimala släckningsmedel osv.

Systemet identifierar och släcker automatiskt antändningskällor – bland våra produkter hittar du därför bl.a. GreCons gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem som i många fall kan eliminera 99 % av alla antändningskällor innan de utvecklas till en brand eller explosion samt avancerad termisk övervakning som t.ex. kan identifiera transport- och förvaringsenheter inom företaget som riskerar att överhettas.

En brandskyddslösning från Nextech innefattar:

 • Ett snabbt, pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsydd för din produktionsanläggning
 • Världens snabbaste gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem
 • Snabb släckning med målmedvetna släckningsmedel (t.ex. gas, vatten eller omledning av materialflödet via spjäll)
 • Möjlighet att sätta igång släckning efter behov
 • Noggrann registrering av varje enskilt fall av gnistor, glöd eller andra antändningskällor så att riskområden kan identifieras och repareras
 • Fjärråtkomst för visuell övervakning av områden med överhettningsrisk

 

Hämta broschyren:

Metal

Fire and Explosion Protection in the Metal Industry

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308