Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Papp-/fiber-/textilindustrin

Papp, fibrer och textil är ytterst lättantändliga material i alla steg av bearbetningsprocessen från råmaterial till slutprodukt. Bearbetningsprocesser där materialen kommer i kontakt med potentiella antändningskällor i olika mekaniska processer utgör potentiella riskområden för bränder och explosioner som t.ex. kan orsaka:

 • Skador på personal och produktionsanläggningen
 • Driftstörningar
 • Skador på byggnader
 • Stora utgifter för reparation och byte av skadade maskiner
 • Driftförluster
 • Förlorade kunder

 

Antändningskällor inom papp-, fiber- och textiltillverkning

Inom papp- och pappersindustrin kan de mekaniska processerna framförallt orsaka gnistor och glöd när det färdiga pappret skärs, trimmas, stansas osv. Via transportband kan gnistorna och glöden sedan nå ut i den dammiga miljön i cykloner, filter eller pressar och sedan orsaka bränder eller explosioner.

Inom fiber- och textilproduktion finns antändningskällor i hela bearbetningsprocessen, från bomull och andra naturliga eller syntetiska fibrer renas för spinning och de färdiga textilierna lämnar fabriken. Textildamm, -fibrer och -rullar kan antändas av gnistor och glöd som orsakas av främmande material, defekta material eller överhettning, och gnistor och små bränder kan snabbt sprida sig genom materialen eller via ventilationskanaler, transportband och liknande.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 • Skärmaskiner
 • Avluftning och ventilation
 • Cykloner
 • Filter
 • Balpressar
 • Rensningsmaskiner
 • Separatorer
 • Tumlare
 • Lager och förvaringsanläggningar

Gnistslukning Tekstilindustri

Gnistslukning Papirindustri

Skräddarsytt brandskydd för papp-, fiber- och textilproduktion

Med ett brandskyddssystem från Nextech kan företaget skyddas mot den största delen av antändningskällorna som förekommer inom bearbetningsprocesserna. Vi säljer en lång rad av världens mest avancerade gnist- och branddetekteringskomponenter, släckningsenheter och larmenheter – däribland GreCons gnistdetekterings- och gnistsläckningssystem som är världens snabbaste – och kan således skräddarsy en lösning som ger optimalt skydd för alla företag. 

Vi startar varje projekt med en grundlig riskbedömning och utformar sedan ett skyddskoncept på basis av detta. Konceptet specificerar vilka olika komponenter som ska väljas och placeras i anläggningen, samt hur dessa samverkar för att ge maximalt brandskydd.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.:

 • Ett snabbt och pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimala skador på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningsmekanismer och -medel inom papp-, fiber- och textilproduktion
 • Registrering av alla fall av gnistor, glöd eller för höga temperaturer så att riskområden kan identifieras och åtgärdas

 

 

Hämta broschyrer:

Paper

Fire and Explosion Protection in the Paper Industry

Textile

Fire and Explosion Protection for the Textile Industry

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308