Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Träindustrin:
Förebygg explosioner och bränder i träspån och trädamm

Sågverk, möbelfabriker, producenter av spånplattor och andra träindustrier arbetar konstant under hotet av brand eller explosioner i trä, träprodukter, träspån och trädamm.

Bearbetningsprocesser är ofta våldsamma och inbegriper snabba maskiner och de lättantändliga trämaterial som hela tiden har kontakt med många olika antändningskällor som blixtsnabbt kan orsaka bränder eller explosioner med stora konsekvenser för företaget såsom:

 • Skador på personal och produktionsanläggningen
 • Driftstörningar
 • Skador på byggnader, råmaterial och färdiga produkter
 • Stora utgifter för reparation och byte av skadade maskiner
 • Driftförluster
 • Förlorade kunder

 

Antändningskällor inom träindustri

Friktion från maskiner, främmande material eller defekta maskindelar är bara några av de antändningskällor som förekommer inom träindustrin. Även självantändning hos materialet p.g.a. kompression, pressning eller limning av träspån och sågspån är välkända antändningskällor inom trävaruproduktion.

Specifika riskområden som bör skyddas är bl.a.:

 • Maskiner som t.ex. hyvlar, sågar och bandputsar
 • Filter
 • Utsug/ventilation
 • Spånsilos
 • Slipmaskiner
 • Pressar
 • Transportband
 • Cykloner
 • Silos
 • Flismaskiner
 • Kvarnar
 • Limningsmaskoner
 • Silar/siktar
 • Torrugnar

Gnistslukning MDF Indsutri

Gnistslukning Moebelindustri

Gnistslukning OBS

Specialanpassat brandskydd för träindustrin

Vi på Nextech har många års erfarenhet av brandskydd för företag inom olika former av träindustri, alltifrån sågverk till möbeltillverkare och tillverkare av spånplattor och liknande. Vi kan därför ge dig en skräddarsydd, erfarenhetsbaserad brandskyddslösning som ger optimalt skydd för din produktion.

Vi gör en riskbedömning som innefattar alla potentiella antändningskällor och riskområden i företag och utformar sedan ett skyddskoncept med specifikationer för de komponenter, gnist- och branddetektorer, släckningsenheter och enheter för omdirigering av materialflödet för att avlägsna gnistor och glöd från lättantändliga material osv. – som ger dig maximalt brandskydd.

Ett brandskyddssystem från Nextech innefattar bl.a.:

 • Ett snabbt och pålitligt brandskyddssystem som är skräddarsytt för din produktion
 • Automatisk detektering och släckning av gnistor, glöd och andra antändningskällor – med minimala skador på produktionen
 • Avancerade, godkända släckningsmekanismer och -medel inom träindustrin
 • Registrering av alla fall av gnistor, glöd eller för höga temperaturer så att riskområden kan identifieras och åtgärdas 

Hämta broschyrer:

Furniture

Fire and Explosion Protection for the Furniture Industry

MDF

Fire and Explosion Protection of MDF Productions

OSB

Fire and Explosion Protection of OSB Productions

Particleboard

Fire and Explosion Protection of Particleboard Productions

Plywood

Fire and Explosion Protection of Plywood Productions

 

Läs mer om våra produkter och hur vi kan hjälpa dig:

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308