Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Detektering

Nextech erbjuder följande former av gnistdetektering:

 

Gnistdetektering i mörka miljöer

Gnistdetektering

GreCons gnistdetektor FM 1/8 används i mörka miljöer där ljusinsläpp saknas. FM 1/8-sensorernas höga känslighet sörjer för optimal detektering av antändningskällor, även i täta materialströmmar. Sensorernas optik hålls rent från den omgivande luft- och materialströmmen, vilket gör systemet lätt att underhålla.

Gnistdetektering vid höga temperaturer

FM 3/8-sensorer med fiberoptiska kablar används när bearbetnings- eller torktemperaturen överstiger 65 °C. Tre separata glasfiberkablar omgivna av rostfritt stål överför den infraröda strålningen till sensorn. Varje kabel mynnar ut i en fotooptisk diod. Adaptrar av rent glas monteras på kabeländarna vid extremt höga temperaturer. Pålitlig detektering genom tre detekteringselement per sensor. De fiberoptiska kablarna finns i olika längder för olika rördiametrar.

Gnistdetektering under förhållanden som påminner om dagsljus.

Dlddetector

 

GreCons DLD 1/8-sensor används för gnistdetektering i ljusa miljöer. Sensorn kan detektera gnistor från transportband, i kombination med produktionslinjer eller vid övergångar mellan transportsystem. 

Detektering av varma partiklar och pyrande glöd.

Industriella tillverkningsprocesser skapar ofta varma material eller ansamlingar som inte glöder synligt. Det kan till exempel vara kol- eller sotavlagringar i rör eller stora mängder damm från krossningsprocesser. De kan t.ex. bildas i härdningsanläggningar eller gjuterier och vid återvinningsanläggningar. GreCons HPD-detektor är ett pålitligt instrument för detektering av potentiella faror vid låga temperaturer, då materialen inte glöder synligt. 

Temperaturövervakning

Tmdetector

GreCons termiska detektor TM1/9 detekterar både akuta och gradvisa temperaturökningar. Detektorn har två utlösningsfunktioner:

  • Vid pyrande eld, dvs. gradvis stigande temperaturer, utlöses larmen när temperaturen når ett inställt gränsvärde.

  • Vid akuta temperaturökningar vid t.ex. bränslebrand utlöses larmen när temperaturökningen registreras och inte först när gränsvärdet nåtts.

Detektering av pyrande glöd och andra bränder (detektering av förbränningsgas)

Bgmdetector

 

Brinnande glöd djupt inne i ett material avger förbränningsgas. Denna gas kan detekteras – t.ex. i en silo – med hjälp av GreCons gasdetektor för förbränningsgas BGM.

Gasdetektorn för förbränningsgas kan användas som separat enhet eller i kombination med andra enheter för övervakning av större områden.

Detektorn fångar upp gaser som friges av den pyrande elden och ska därför installeras på en plats där gaserna ansamlas. Det gör det möjligt att detektera gaserna innan de antänds och därigenom förebygga bränder och explosioner. 

Detektering av öppen eld med hjälp av en flamdetektor.

Flame Detector

 

GreCons flamdetektorer använder modern UV/IR-teknik för pålitlig detektering av flammor. UV-sensorer utlöser larm så snart öppna flammor detekteras, så att elden kan släckas för hand innan den breder ut sig.  Om elden breder ut sig bekräftar den oberoende IR-sensorn det larm som UV-sensorn har löst ut och startar en automatisk släckning av branden. 

Rökdetektering

Srmdetector

 

GreCons fotoelektriska rökdetektorer SRM 1/8 detekterar bränder som avger rök i t.ex. returluftrör eller dammfilter. Rökdetektorer kan användas för att detektera eld i dammfria områden.

 

Läs mer om Nextechs gnistsläckningsprodukter:

➢Så fungerar gnistsläckning

➢Detektering

➢Släckning

➢Tillbehör

➢Dessa branscher använder gnistsläckning