Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Så här fungerar gnistsläckning

Få optimalt skydd mot brand och explosioner

Ett gnistsläckningssystem ger maximalt skydd mot brand och explosion, eftersom gnistor och glöder upptäcks och släcks i samma ögonblick som de uppstår. Vi har ett stort utbud sensorer och släckningssystem så vi alltid kan erbjuda en skräddarsydd lösning för ditt företag. 

Med gnistsläckning från Nextech får du:

Avancerade detektorer

GreCons avancerade gnistdetekteringssystem kan detektera gnistor av alla storlekar genom t.ex. friktion eller maskindefekter i maskiner, kvarnar, valsar, krossar eller pyrande glöd i filter eller silos där brännbart material förvaras. Detektorer använder avancerad teknik som fångar upp gnistornas infraröda strålning och energiintensitet. Detektorer kan själv fånga upp gnistor genom flera centimeters material och kan därigenom fungera i smutsiga miljöer eller miljöer som är utsatta på annat håll. 

Världens snabbaste släckningssystem

Gnistslukning _princip

GreCon introducerade 2012 ett helt nytt, ultrasnabbt släckningssystem med en reaktionstid från gnistdetektering till släckning på ned till 40 millisekunder – det är mindre än en sjättedel av de gängse systemens reaktionstid och det ger därför både högre säkerhet och billigare system genom att en anläggning kräver färre installationer.  

Användarvänlig manöverpanel

Gnistslukning _touchpanel

GreCons manöverpanel använder touch and slide-teknik som t.ex. liknar iPads och smarttelefoner. Samtidigt kan planritningar och flödesscheman för anläggningarna läggas in i systemet, så att varje enskild komponent kan övervakas och styras på ett enkelt och lättillgängligt sätt.   

Inbyggd guide vid fel

Styrsystem har en inbyggd logg som löpande registrerar det som sker i de olika komponenterna. Vid fel eller larm kan systemet visa en beskrivning av felen samt förslag på hur företaget självt kan åtgärda dem. 

Löpande optimering av maskinvara och programvara

GreCons ca 50 utvecklingsingenjörer arbetar målmedvetet för att hela tiden förnya och optimera systemen. Mottot ”innovation is our tradition” förenar företagets hundraåriga historia med dess målsättning att hela tiden utveckla nya produkter och optimera de befintliga. Om vi eller våra kunder upplever ett problem vänder vi oss till GreCon, som snabbast möjligt försöker hitta en lösning och uppdaterar systemet.

 

Läs mer om Nextechs gnistsläckningsprodukter:

➢Så fungerar gnistsläckning

➢Detektering

➢Släckning

➢Tillbehör

➢Dessa branscher använder gnistsläckning