Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Termisk övervakning

Optimera brandsäkerheten med termisk övervakning via IR-kameror

Bränder och explosioner i bearbetnings- och produktionsanläggningar kan orsakas av många olika antändningskällor som varken kan ses med blotta ögat eller med konventionella kameror  – och som därför är svåra att upptäcka innan olyckan redan skett.

Med termisk övervakning via IRMonitor-systemet kan temperaturutvecklingen inom utsatta områden av produktionsprocesser, lager och transportsystem övervakas dygnet runt, så att larm automatiskt aktiveras och släckningsåtgärder vidtas om temperaturen överstiger en tillåten nivå.  

  

Ir Monitor

Med IRMonitor får du:

  • Optimal övervakning via ett skräddarsytt system med strategiskt placerade kameror som övervakas automatiskt av den avancerade IRMonitor-programvaran
  • Automatiskt larm eller släckning vid farliga situationer
  • Otaliga konfigurationsalternativ och komponentkombinationer gör det möjligt att skräddarsy lösningar för en rad olika branscher
  • Möjlighet att övervaka stora områden med hjälp av ett minimalt antal kameror via pan/tilt-montering som gör kamerorna rörliga så att de kan täcka större områden än stationära kameror
  • Möjlighet till övervakning i utsatta miljöer genom en rad specialkonstruerade inkapslingar som skyddar kamerorna – däribland ex-skydd som gör det möjligt att installera kamerorna i områden med explosionsrisk

Läs mer om IRMonitor:

➢Så här fungerar IRMonitor

➢Skräddarsydda lösningar

➢Kameratyper och -skydd

➢Dessa branscher använder termisk övervakning