Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Dessa branscher använder termisk övervakning

IRMonitor-systemet är framförallt användbart inom följande branscher och användningsområden.

 

 • Branddetekteringssystem för lager och förvaring, t.ex. avfallslager, papperslager och bränsledepåer
 • Övervakningssystem för gjutskopor och gjutvagnar inom metallindustrin
 • Övervakning av viktiga behållare/kar för detektering av värmepunkter och svaga punkter
 • Lågdetektering inom kemisk och petrokemisk industri
 • Läckagedetektering i rörledningar och maskindelar
 • Övervakning av produktionslinjer
 • Åtkomstkontrollsystem

 

Exempel på användning:

Övervakning av gjutskopa

Med IRMonitor får du:

 

 • Värmepunktsanalys – gör det möjligt att tidigt upptäcka svagheter i den eldfasta isoleringen
 • Trendanalys av temperatur – gör det möjligt att maximera driftintervallet och planlägga underhållsåtgärder på optimalt sätt
 • Installation av högtemperaturkalibrerade IR-kameror i en vattenkyld skyddskapsling
 • Datalagring i centrala serverenheter
 • Webbaserad åtkomst för många användare

 

Flamövervakning

Med IRMonitor får du:

 • Automatiskt larm när flamman slocknar
 • Automatisk omkoppling till livevisning vid larm
 • Temperaturmätning på långt håll utan kontakt med värmekällan
 • Övervakning av flera flammor med ett system
 • Övervakningssystem som kan implementeras i befintliga nätverk så att installationskostnaderna kan minimeras

Tidig varning vid brand

Med IRMonitor får du:

 • Trendanalys av temperaturer – gör det möjligt att detektera pyrande material
 • Livevisning, som även ger skarpa bilder genom rök och dimma, som hjälpmedel vid släckningsarbete
 • Enkel integration med befintliga brandlarmsystem
 • Förebygga falsklarm genom maskering av varma komponenter och filtrering av temperaturtoppar, t.ex. fordon i rörelse

Les mer om IRMonitor:

➢Termisk overvåking

➢Så här fungerar IRMonitor

➢Skräddarsydda lösningar

➢Kameratyper och -skydd