Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Så här fungerar IRMonitor

Maximal övervakning och avancerad bildanalys

IRMonitor kombinerar avancerad kamerateknik och optimerad programvara och maskinvara i en driftsäker och pålitlig lösning som ger dig maximal säkerhet – dygnet runt. Systemet aktiverar inte bara larm i akuta situationer när en temperatur närmar sig en kritisk nivå – det aktiverar även larm vid gradvis försämring av lagerbehållare eller transportenheter som med tiden kan leda till olyckor.

Med IRMonitor får du:

 • Exakt och pålitlig temperaturövervakning i utsatta områden
 • Automatisk kontroll och avancerad analys av bilder från flera kameror som är samlade i ett styrsystem.
 • Skanning av bilddata och avstämning mot inställda temperaturgränsvärden
 • Visning och registrering av viktiga data såsom larm och varningar
 • Visualisering av temperaturutveckling över tid
 • Snabb visualisering av alla områden som övervakas
 • Minimering av falsklarm genom smart filtrering av temperaturförändringar

IRMonitor baseras på tre huvudfunktioner:  

1.  Systemkonfiguration

IR-kamerorna installeras och tilldelas en övervakningszon (siktradie) med hjälp IRMonitor-programvaran. Systemet utgår från förhållandena i varje enskilt område, t.ex. placering, behov av pan/tilt-montering, temperaturgränsvärden för larm/varning.

Varje zon konfigureras individuellt och inställningarna sparas i mätningsplanen så att de löpande kan utvärderas.

 

Irmonitor Systemkonfiguration

2. Övervakning

IRMonitor-programvaran kontrollerar alla komponenter (IR-kameror, pan/tilt-enheter osv.) dygnet runt.

Det innefattar:

 

 • Utvärdering av de termiska bilder som tas av respektive kamera
 • Utvärdering av tillstånden i varje enskild zon
 • Styrning av upptagningar/inställning av pan/tilt-enheter
 • Arkivering av bilder och resultat
 • Trendanalys
 • Automatiskt självtest/utvärdering av systemet
 • Igångsättning av utgående signaler (larm, varningar, systemstatus osv.)

 

Irmonitor Overvaagning

3. Larm/signaler

Om IRMonitor registrerar en kritisk temperatur avges en relevant signal via utgångsgränssnittet (digitalt I/O, OPC eller Modbus-TCP). Härvidlag aktiveras motåtgärder automatiskt – t.ex. olika former av släckning.

Larmzonen framhävs dessutom på kartan och en livebild av den aktuella zonen visas på huvudskärmbilden. Detta gör det möjligt att snabbt och exakt identifiera orsaken till larmen. Det är dessutom möjligt att ställa in systemet så att en rapport med relevanta data vid ett larm. 

IRMonitor kan även utföra ”template matching” som gör det möjligt för systemet att identifiera rörliga objekt (t.ex. ett varmt fordon som passerar) eller dolda irrelevanta områden av kamerazonen och därigenom förebygga falsklarm.

Irmonitor Alarmer Signaler

 

Läs mer om IRMonitor:

➢Så här fungerar IRMonitor

➢Skräddarsydda lösningar

➢Kameratyper och -skydd

➢Dessa branscher använder termisk övervakning