Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Skräddarsydda lösningar

Skräddarsydd lösning genom flexibel, modulbaserad design

IRMonitor-systemet gör det möjligt att skapa en skräddarsydd lösning för varje enskild bransch och företag eftersom systemets utbud av maskin- och programvarumoduler kan kombineras på olika sätt.

Beroende på företagets behov väljs olika sorters kameror som placeras på relevanta platser i företaget – t.ex. produktionslinjen, råmaterallagret eller lagret för slutprodukter – varefter data från alla kameror samlas och analyseras i en styrenhet som kan kopplas till företagets övriga IT- och styrsystem.

Efter behov kan systemet administreras från en central enhet eller flera decentraliserade styrenheter, och det är möjligt att ansluta fjärrövervakning över stora avstånd.

Nedan presenterar vi tre möjliga koncept – kontakta oss för att höra om en IRMonitor-lösning kan skräddarsys efter ditt företag.  

Koncept 1:
IRMonitor RPU (Remote Process Unit – fjärrövervakning)

Ett IRMonitor RPU-system består av ett robust manöverskåp med en kapslad PC samt en rad perifera enheter. Detta system kan oberoende och automatiskt kontrollera övervakning med upp till fyra IR-kameror. Det är möjligt att övervaka systemet med hjälp av en fjärrstyrenhet.

Irmonitor RPU

 

Koncept 2:
IRMonitor CCU (Central Computing Unit - central styrenhet)

Detta system baseras på en kraftfull processorenhet som gör det möjligt att använda ett stort antal olika sensorenheter (IR- och videokameror). Med hjälp CTU:er (Camera Terminal Units) kan kamerorna och deras yttre enheter (t.ex pan/tilt-huvud) integreras i systemlösningar – även över stora avstånd. Dessutom kan CCU-konceptet byggas upp med ett centralt användargränssnitt och manöverkonsol för övervakning och visualisering av övervakningssystemet.

IRMonitor -CCU

 

Koncept 3:
IRMonitorCS (klient/server)

IRMonitorCS styr ett nätverk av ”smarta kameror” som självständigt kan övervaka det område som de tilldelats. Alarmering/information och styrning sköts antingen direkt av kameran själv eller via en central kamerastyrenhet. Detta koncept passar framförallt när det finns behov av ett större antal kameror.

IRMonitor CS

 

Läs mer om IRMonitor:

➢Så här fungerar IRMonitor

➢Skräddarsydda lösningar

➢Kameratyper och -skydd

➢Dessa branscher använder termisk övervakning