Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Kom igång på ett säkert sätt

Vi mindre installationer förestår Nextech själv installationen av brandskyddssystemet i företaget. I andra fall levererar vi utförlig dokumentation så att företagets egna elektriker, smeder osv. kan sköta installationen. Om företaget så önskar, kan Nextech även anlita tekniker för att installera systemet.

I andra fall ansvarar vi för idrifttagningen och vi utbildar dessutom företagets personal inom manövrering och dagligt underhåll av systemet. Samtidigt levererar vi manualer och snabbhandledningar om anläggningen, och vi kan hjälpa till med att ta fram en rutin som ska följas när ett larm aktiveras.

Vid den årliga serviceöversynen kan vi hjälpa till med att introducera personalen för systemet, så att företaget kan hantera systemet i alla situationer.

Kontakta oss för mer information på telefon +46 070-5798308