Välkommen till Nextech – Nordic Ex Technology

– Nordens ledande samarbetspartner inom brandskydd för t.ex. tillverknings- och bearbetningssystem, silos ventilationssystem. 

Nextech säljer flera av världens mest avancerade brandsskyddssystem och är bl.a. Sveriges enda återförsäljare av gnistdetekterings- och gnissläckningssystem från det världsledande tyska företaget GreCon.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen från idé till färdigt system – och kan därigenom höja säkerheten för både ditt företag och din personal.

Kraftvärmeverk: <br>Ge dina kunder stabil försörjning – förebygg bränder och driftstopp med brandskydd från Nextech

Energisektorn

Förhindra bränder och explosioner i hammarkvarnar, transportsystem, förbränningskamrar eller silos >> 
Maskinindustrin: <br>Ge dina kunder högre säkerhet i deras produktionsanläggningar

Maskinindustrin

Hjälp dina kunder att få högre säkerhet – integrera brandskydd i planläggningen av maskinanläggningen >>  
Återvinning: <br>Förhindra bränder under krävande bearbetningsprocesser eller vid förvaring

Återvinning

Förebygg bränder och explosioner under våldsamma bearbetningsprocesser som återvinningsmaterial genomgår >> 
Metallindustrin: <br>Säker bearbetning även vid höga temperaturer

Metallindustrin

Förhindra dammexplosioner i bearbetningsprocesser och ventilation >> 
Livsmedelsindustrin: <br>Säker produktion av torra och pulvriserade livsmedel

Livsmedelsindustrin

Förebygg bränder och explosioner i maskiner, torksystem, silos osv. – Systemet är godkänt för livsmedelsproduktion >> 
Foderindustrin:<br> Förhindra dammexplosioner och bränder inom foderproduktion

Foderindustrin

Förebygg bränder och explosioner i valsar, kylare, torkar, filter, silos osv. - Systemet är godkänt för foderproduktion >> 
Träindustrin: <br>Förebygg explosioner och bränder i träspån och trädamm

Träindustrin

Förhindra dammexplosioner och bränder i råvaror och färdiga träprodukter >> 
Biomassaindustrin: <br>Förhindra bränder och explosioner inom biomassaproduktion

Biomassa

Förhindra bränder och explosioner i hammarkvarnar, torkar, silos, kyltorn, pelletspressar och transportsystem osv. >>  
Papp-/fiber-/textilindustrin

Papp | Fibrer | Textil

Förhindra bränder och explosioner i råmaterial och färdiga papp-, pappers-, fiber- och textilprodukter >>