Kontakta oss på:

Telefon +46 070-5798308,
via kontaktformuläret
eller sök personal här >

Branddetektering

Upptäck branden innan den utvecklas katastrofalt

När en brand håller på att utvecklas inom en industri-/produktionsanläggning är det ofta fråga om sekunder innan den orsakar allvarliga skador på byggnader, material, produkter eller personal. Det är därför av avgörande betydelse att ha branddetekteringsutrustning som kan upptäcka branden och aktivera ett larm eller släckning innan röken och elden syns eller börjar lukta.

Nextech erbjuder avancerad branddetekteringsutrustning från några av världens ledande tillverkare: GreCon och Schrack Seconet. Produkterna kan användas i en rad olika branscher och i olika utsatta miljöer och kan kombineras till skräddarsydda lösningar som ger dig maximalt skydd så att branden kan upptäckas i tid och släckningsåtgärder kan sättas igång innan det sker allvarliga skador.

Vi erbjuder bl.a. utrustning för detektering av:

  • Gnistor
  • Pyrande glöd
  • Rök- och gasutveckling
  • Kritiska temperaturökningar (akut eller gradvis)
  • Öppen eld 

Produkterna har hög känslighet som ger snabb detektering så snart det är risk för att en brand uppstår. Motåtgärder och larm påbörjas då automatiskt så att dyra skador och produktionsstopp kan begränsas eller undgås. 

 

Läs mer om Nextechs branddetekteringsprodukter:

➢Så här fungerar branddetektering

➢Detektorer

➢Dessa branscher använder branddetekterin